Shëndeti dhe buzëqeshja e fëmijëve tanë janë më të vlefshme se gjithëçka

Shëndeti dhe buzëqeshja e fëmijëve tanë janë më të vlefshme se gjithëçka

Pacienti:Rejhana Rushiti

Mjeku:Ermina Ejupi

Prindi:Bukurije Rushiti

Deklarat e Prindit:

Nuk ka gjë më të bukur nga buzëqeshja e fëmijut tonë

Jemi shumë të kënaqur nga pranimi  dhe përkushtimi juaj të cilat kontribuan që vajza jonë të vij me dëshirë të madhe në vizitë tek mjeku i saj. Përfitojë shprehi siç janë larja e dhëmbëve me furç dy herë në ditë dhe shprehën dëshirë për vizitë mjekësore edhe gjatë dhimbjes më të vogël.Kjo ndodh fal kushteve dhe ambientit të përkryer në ordinancën tuaj në të cilën fëmiu im ndjehet i lirshëm si në shtëpi dhe nuk ka ndjenjë frike nga intervenimet dhe kontrollet të cilave duhet të ju nënshtrohet.

Deklarata e mjekut:

Me shprehit e nevojshme dhe të mira për shëndetin e dhëmbëve  duhet të fillohet qysh në fëmijëri!

Kujdesi i higjienës orale, parasëgjithash të dhëmbëve ju mundëson shumë më tepër nga buzëqeshja e bukur dhe e përkryer. Goja dhe trupi i shëndoshë nuk munden pa njëra tjetrën. Kujdesi për fëmijët  dhe shëndetin e tyre paraqet një kënaqësi të veçantë, mirëpo kërkon përkushtim dhe kujdes të jashtëzakonshëm.

Shembull i këtill janë familja Rushiti të cilët rregullisht e sjellin vajzën e tyre në vizit tek stomatologu ynë.

Rejhana është një fëmijë i mrekullueshëm, paciente  jonë e rregullt e cila që në moshë të vogël i respekton shprehitë për mirëmbajtje dhe mbrojtje të dhëmbëve të saj.

Ekipi i OPSH ONE HOSPITAL ju falenderon për besimin tuaj!