Repartet

Home / Repartet

Center for Special Treatment

NutricioniNutricioni Nutricioni është një shkencë e cila studion se si ushqimi, pijet dhe përbërësit e tyre veprojnë në sistemet biologjike....NeurologjiaNeurologjia...

Center for Diagnostic Services

Laboratori BiokimikLaboratori Biokimik Cilësia e rezultateve laboratorike është një bazë thelbësore për vendosjen e një diagnoze të duhur dhe krijimin...

One Aesthetic

One Esthetics OrtodonciaOne Esthetics Ortodoncia Terapia ortodontike përfshin vendosjen e dhëmbëve në pozicionin më të mirë të mundshëm dhe arritjen...

Center of Woman & Child

PediatriaPediatria Pediatria është një fushë e mjekësisë që merret me parandalimin e sëmundjeve dhe trajtimin e fëmijëve, si dhe këshillimin...

Center for Surgical Treatment

Center for Occupational Health

NeurologjiaNeurologjia Neurologjia është një degë e mjekësisë që studion çrregullime të sistemit nervor. Merret me ekzaminime dhe kontrolle të pacientëve...