Repartet

Kuptoni më shumë rreth shërbimeve që ofrohen për çdonjërin nga repartet e spitalit tonë 

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019