Prof. D-r Sasho Stojqev

Specijalist i neuropsihijatrisë

Arsimimi

 • Fakultetin e Mjekësisë të mbaruar në Shkup në Universitetin Shën Kirili e Metodi në vitin 1981 me notë mesatare 9,69
 • Specializimin në drejtimin e Neuropsikiatrisë të përfunduar në vitin 1986 në Spitalin e Akademisë Ushtarake në Beograd,
 • Doktoraturë nga lëmia e sëmundjeve cerebrovaskulare në vitin 1986 në Fakultetin e Mjekesisë, USHKM, Shkup,
 • Stërvitje e edukim në Gjermani, Finland, Angli, Greqi dhe Turqi
 • I zgjedhur si Profesor i rregullt pranë katedrës së Neurologjisë në vitin e 2009 në Shkup,USHKM,

Përvoja e punës

 • Spitali ushtarak Shkup prej korrik të vitit 1981,
 • Prej vitit 1986-1996-Udhëheqës i Ambulantave të Neurologjisë dhe psikiatrisë,
 • Prej vitit 1996-2004 Udhëheqës i Repartit Neurologjik pranë Spitalit Ushtarak në Shkup,
 • Prej 2004-2008 Udhëheqës i Njësisë Neurologjike dhe Psikiatrike pranë Spitalit Ushtarak në Shkup,
 • Janar viti 2009 zëvendësdrejtor i Spitalit Ushtarak në Shkup,
 • 25.12.2009-04.08.2017 Ushtrues detyre Drejtor Gjeneral i Spitalit të përgjithshem të qytetit “ 8 Shtatori” në Shkup,
 • 02.01.2020 Drejtor Gjeneral në One Hospital Tetovë
 • 02.01.2020 Drejtor Mjekësor në One Hospital Tetovë

Anëtarësimi

 • Anëtar i Shoqatës të neurologëve të Jugosllavisë,
 • Anëtar I SHMM,
 • Anëtar i Shoqatës së neurolоgëve të Maqedonisë
 • Kryetar i Shoqatës së neurologëve të Maqedonisë prej vitit 2002-2006
 • Anëtar i Dhomës së mjekëve të Republikës së Maqedonisë
 • Anëtar i Bordit ekzekutiv të MAK prej vitit 2006-2010.