PPS

Home / PPS

Pyetje të parashtruara më shpesh

One Hospital gjendet në njëvend të shkëlqyeshëm në qendër të Tetovës që është lehtësisht i qasshëm, në Bulevardin Vidoe Smilevski Bato nr. 1-1/3 (kundrejt LAMM Tetovë).

Gjithashtu, ambulanca në Shkup, në rr. Nëna Terezë nr. 17 dhe Poliklinika në Godtivar nr. rr. 101 nr. 10

Orari i punës së spitalit tonë është 24 orë 7 ditë në javë. Ne jemi gjithnjë këtu që t’ua ofrohmë kujdesin më të mirë juve dhe më të afërmëve tuaj.

Kontroll mund të caktoni me plotësimin e formës sonë online këtu, në numrin e telefonit +389(0)44 344 414, ose personalisht në spital.

Ne qëndrojmë gjithnjë të hapur në zgjerimin e ekipit tonë. Biografinë tuaj mund ta dërgoni përmes formës online këtu.

Partneri ynë në sigurimin e kujdesit më të mirë për klientët tanë është Sigurimi Eurolink,ndërsa më shumë informacione mund të gjeni në këtë link.