e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Gjermanisht

Prof. D-r Vladimir Georgiev

 

Specialist urolog

Arsimimi

 • 1973- Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • 1982-Specializim për urologji – Beograd – Shkup
 • 1991-Doktor i shkencave
 • Përsosje profesionale në Londër, Berlin, Japoni, Slloveni

Përvoja e punës

 • Fakulteti i mjekësisë Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • MEDIKA Istanbul Tetovë

Anëtarësimet

 • Anëtar i kryesisë së urologëve të RMV-së
 • Anëtar i asociacionit botëror të urologëve
 • Anëtar i asociacionit evropian të urologëve
 • Kryetar i kirurgëve të Maqedonisë mandat i cili është publikuar në Acta Hyrurgica Macedonica
 • 2001 Organizator dhe kryetar i Bordit të kongresit të dytë ballkanik të urologjisë, kur dhe është zgjedhur kryetar i Asociacionit Ballkanik të urologjisë
 • 2004-Bartës i Kartës “Trifun Pavlovski”
 • Kryetar i Bordit drejtues të Klinikës universitare – Shkup

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019