e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht

D-r Tamara Mihalovska

 

Mjek i mjekësisë së përgjithshme

Arsimimi

  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë – specialist në Klinikën e radiologjisë

Përvoja e punës

  • Mjek i mjekësisë së përgjithshme – ISHP Dr. Slagjan (bartës veprimtarie)
  • ISHP për mjekësi të përgjithshme Dr. Vejseli (bartës i veprimtarisë)

Anëtarësime

  • Anëtare e DHMM

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019