e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht

N.E. D-r Toni Atanasovski

 

Dentist / Implantolog / Protetikë estetike

Arsimimi

 • 1991-1997 – Fakulteti i stomatologjisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë – Diplomë në stomatologji
 • 2000 – Përsosje profesionale në Implantologji dhe Osteointegrim EMAO (Athinë, Greqi, 200)
 • 2001 – Studime të magjistraturës dhe trajnim klinik në Implantologji dhe rehabilitim protetik (Suedi, 2001) Klinika Brenemark
 • 2005 – Trajnim profesional dhe edukim në Implantologji dhe rehabilitim protetik – DWDM (Dubai, Emiratet e bashkuara arabe, 2005)
 • 2006 – Përsosje profesionale dhe certifikim të sistemit të implantologjisë ANKILOS (Shkup, Republika e Maqedonisë)
 • 2007-2011 – Magjistër i diplomacisë ekonomike, Universiteti “FON” – Politika evropiane dhe ndërkombëtare dhe diplomacia, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

 • 20 vjet përvojë pune në Implantologjinë dentare me Rehabilitim protetik dhe estetik

Anëtarësime

 • Anëtar i Shoqatës amerikane të dentistëve “ADA”
 • Anëtar i Asociacionit të dentistëve të Maqedonisë
 • Anëtar i Shoqatës së dentistëve të Ballkanit
 • Anëtar i EMAO (Shoqata e osteointegrimit të Mesdheut Lindor)
 • Dentist i certifikuar nga SISTEMI BRANMARK (impiante)
 • Dentist i certifikuar i SISTEMIT ANKILOS (impiante)

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019