e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Kroatisht, Serbisht

D-r Robert Stojovski

 

Specialist kirurg i kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive

Arsimimi

 • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Specializim për kirurgji të përgjithshme
 • 2013 ka filluar me Specializim për kirurgji plastike
 • Fiton titullin Specialist kirurg i kirurgjisë plastike

Përvoja e punës

 • Procedura jo kirurgjike estetike si botoks, filer, mezoterapi në TCA pilingje (Poliklinika Arkadija Kroaci)
 • Universiteti Çapa – Stamboll,
 • BMA – Beograd,
 • Qendra estetike Istanbul – Stamboll
 • Licencë për Mjekësi hiperbarike
 • Poliklinika Promedika, Shkup
 • ISHP Medika Istanbul, Tetovë

Anëtarësime

 • MAPRAS
 • BAPRAS
 • Trajner ndërkombëtar për Teoksan dhe Disport

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019