e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht

D-r Petre Kodovski

 

Specialist i kirurgjisë së përgjithshme

Arsimimi

  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • Specializim për kirurgji të përgjithshme në klinikat kirurgjikale pranë Qendrës klinike, Shkup.

Përvoja e punës

  • Kryeshef i Repartit për kirurgji të përgjithshme dhe digjestive pranë Spitalit të përgjithshëm në Veles.
  • Specialist për kirurgji të përgjithshme në Spitalin e përgjithshëm në Veles
  • 5 edukim për Damage Control Surgery në Norvegji
  • 1 vjet përvojë pune si specialist kirurg në Afganistan (në spitalin norvegjez NATO)

Anëtarësime

  • Kryeshef në repartin për kirurgji të përgjithshme dhe digjestive në Spitalin e përgjithshëm në Veles
  • Anëtar i Shoqatës evropiane për kirurgji laposkopike digjestive
  • Anëtar i të gjitha shoqatave të mjekëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019