e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Gjermanisht, Frengjisht

D-r Irena Gosheva

 

Specialist për gjinekologji dhe obstetrikë

Arsimimi

 • Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Specializim për obstetrikë dhe gjinekologji – Klinika universitare për obstetrikë dhe gjinekologji, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

 • Klinika universitare për obstetrikë dhe gjinekologji, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Spitali Medika Istanbul – spital privat në Tetovë, Republika e Maqedonisë

Anëtarësimet

 • Anëtare e shoqatës së gjinekologëve dhe obsterikëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Anëtare e regjistruar në Fetal Medicine Foundation , FMF ID: 207193
 • Anëtare e European Society of Human Reproduction and Embryology ( eshre)
 • Anëtare e Shoqërisë së mjekëve të Maqedonisë
 • Anëtare e Shoqatës së Maqedonisë për mjekësi njerëzore dhe reproduktive
 • Anëtare e Shoqatës së Maqedonisë për endometriozë
 • Anëtare e Asociacionit të mjekëve dhe specialistëve të rinj

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019