e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Arabisht

D-r Hani Dostinova

 

Ortodont dhe Drejtor i përgjithshëm

Arsimimi

 • 1992-1998 – Fakulteti i stomatologjisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë – Diplomë për stomatologji
 • 2002- 2005 – Fakulteti i stomatologjisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë – Specializim për ortodonci
 • 2012 – aktualisht – Universiteti i Kombeve të bashkuara – Instituti ndërkombëtar për shëndet publik, Kuala Lumpur, Malajzi, Doktor shkencash për menaxhim dhe liderizëm shëndetësor
 • 2015 – Universiteti i Harvardit për shëndet publik, Boston, SHBA, Certifikatë për liderizëm shëndetësor

Përvoja e punës

 • 1999-2006 – KBR, Shkup, Kabul dhe Kuvajt
 • 2004-2012 – Implandent Exclusive, Shkup
 • 2014-2015 – Leoron Institut, Abu Dabu dhe Dubai
 • 2015- aktualisht – HTH Global medical solution
 • 2017 – aktualisht – Woman Economic Forum
 • 2019 – aktualisht – ISHP One Hospital Tetovë

Anëtarësime

 • Anëtar i shoqatës amerikane të dentistëve
 • Anëtar i shoqatës së dentistëve të Maqedonisë
 • Anëtar i Shoqatës së ortodontëve të Maqedonisë
 • Anëtar i Kolegjit amerikan dhe menaxherëve shëndetësor
 • Anëtar i Forumit botëror ekonomik të grave

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019