e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Shqip, Maqedonisht, Anglisht, Persisht

D-r Fitim Rexhepi

 

Specialist pediatër

Arsimimi

  • Mjekësi e përgjithshme – Universiteti për shkenca të mjekësisë në Iran – Teheran.
  • Specializim për pediatri – Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • 8 muaj stazh në Klinikat universitare në Teheran
  • 18 muaj si mjek i përgjithshëm në klinikën private për kardiologji – Madartis – Tetovë nën mbikëqyrjen e D-r Fatmir Ferati
  • 5 muaj specializim në Pediatri pranë universitetit shtetëror në Shkup
  • 5 përvojë pune në klinikën private si mjek i përgjithshëm kryesisht për popullsinë e mitur

Anëtarësime

  • Anëtar i pediatreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
  • Anëtar i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë
  • Anëtar i DHMM

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019