e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Serbisht, Kroatisht, Bullgarisht

D-r Dragica Zendelovska

 

Bashkëpunëtore e jashtme e fushës së Nutrigenomisë

Arsimimi

  • 1998 – Inxhinier i diplomuar i kimisë pranë Fakultetit të shkencave matematiko – natyrore, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • 2000 – Magjistër inxhinier i kimisë pranë Fakultetit të shkencave matematiko – natyrore, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • 2003 – Doktor i shkencave në fushën e kimisë pranë Fakultetit të shkencave matematiko – natyrore, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • Seksioni për farmakologji paraklinike dhe klinike me toksikologji pranë Fakultetit të Mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Anëtarësime

  • Anëtar i Shoqërisë së kimistëve dhe teknologëve të Maqedonisë
  • Anëtar i shoqërisë së farmakologëve të Maqedonisë

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019