e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Maqedonish, Anglisht, Shqip, Gjermanisht

D-r Arben Asani

 

Specialist i mjekësisë interne

Arsimimi

 • Fakulteti i mjekësisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri.
 • Specialist i mjekësisë interne pranë Fakultetit të mjekësisë, Qendra universitare klinike Shën Qirili dhe Metodi, Shkup
 • 2005 VII BANTAO kongresi, Ohër, RMV
 • 2006 Seminar për nefrologji, 24 prill, Prishtinë, Kosovë
 • 2006 Akademia për nefrologji, 31 maj – 2 qershor, Sinaja, Rumuni
 • 2006 Akademia për dializë, 30 shtator – tetor, Hajdelberg, Gjermani
 • 2010 Trajnim për dializë peritonale, Budapest, Hungari

Përvoja e punës

 • Doktor i mjekësisë në ambulantë të përgjithshme
 • Klinika universitare e Nefrologjisë
 • Asistent i mjekësisë interne në Fakultetin e mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
 • ISHP Spitali i përgjithshëm Shëndeti, Reparti për dializë në Tetovë
 • ISHP Qendra për dializë – Sistina nefroplus Kavadar, njësia në Tetovë
 • ISHP Medika Istanbul Tetovë, reparti për mjekësi interne

Anëtarësime

 • Dhoma e mjekëve të Maqedonisë
 • Asociacioni i mjekëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019