e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht

D-r Dali Lala

 

Specialist pediatër

Arsimimi

  • Fakulteti mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • Specializim në pediatri, Fakulteti i mjekësisë “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • Poliklinika “Florens” Zhelinë
  • MEDIKA Istanbul Tetovë – doktor specialist – pediatër

Anëtarësimi

  • Anëtar i OMM
  • Shoqata e pediatreve të RMV-së
  • Anëtar i Asociacionit të mjekëve shqiptar të RMV-së
  • ZLPRM

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019