e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Serbisht, Kroatisht, Bullgarisht

Prim. D-r. Dobrila Andonovska

 

Specialist i Kirurgjisë Plastike dhe Rindërtuese

Arsimimi

 • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Specializim për kirurgji plastike dhe rekonstruktime pranë Klinikës universitare për kirurgji plastike dhe rekonstruktime “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Magjistër i mjekësisë nga fusha e kirurgjisë plastike dhe rekonstruktime pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

 • 1985 – Profesor i anatomisë në Shkollën e mjekësisë D-r Pançe Karagjizov, Shkup
 • 1985–2013 – Reparti për kirurgji plastike, estetike dhe rekonstruktime, me qendër për lëkurë të djegur pranë Klinikës universitare për sëmundje kirurgjikale “Shën Naumi i Ohrit”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • 2013 – ISHP Spitali Neuromedika, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • 2019 – ISHP Medika Istanbul, Tetovë

Anëtarësimet

 • IPRAS
 • ESPRAS
 • BAPRAS
 • EUROSURGERY
 • MAPEX
 • Shoqata e kirurgëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Anëtar i OMM

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019