e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht

D-r Biljana Bozhinovska

 

Specialist Radiolog

Arsimimi

 • 1999 Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti Shën Qirili dhe Metodi
 • Mjek i përgjithshëm i licencuar
 • 2008- Specializimi në Radiologji në Universitetin e Shën Qirilit dhe Metodit, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

Përvoja e punës

 • 2003 – 2004 mjek në organizatën private shëndetësore “Neuromedika”
 • 2004 – 2008 – Specializim në Radiologji dhe punon në Repartin e Radiologjisë në ISHP “Neuromedika” si Përgjegjëse e Njësisë Diagnostike
 • 2009 .- Punonjëse në Spitalin e Kirurgjisë Speciale “Filipi II” në Shkup, në Qendrën Diagnostike të Emergjencës
 • 2011 – Radiologji në Fakultetin e Mjekësisë – Universiteti Goce Delcev – Shtip
 • 2016 Radiolog – Medika Istanbul

Anëtarësimi

 • ECR
 • ARRS
 • ISMBRM
 • Shoqata e radiologëve të Maqedonisë së Veriut
 • Koordinatore e Organizatës Ndërkombëtare Humanitare të Handikapatëve në Francë, nga 1999 deri më 2002

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019