e-mail

contact@onehospital.mk

Telefoni

+389 (0)44 344 414

Gjuhët

Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht

D-r Aleksandra Dimova

 

Specialist i kirurgjisë ortopedike

Arsimimi

  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • Specialist për kirurgji ortopedike

Përvoja e punës

  • ISHP “Neuromediaa”
  • Praktikë speciale ortopedike “Dr. Temelkovski”
  • Spitali special për sëmundjet kirurgjikale “Filipi i II”
  • Spitali special për ortopedi dhe traumatologji “Shën Erasmo” Ohër Praktikë e rregullt në: Qendrën Klinike Shkup, Qendra Mjekësore e Ohrit, Spitali Special për ortopedi dhe traumatologji “Shën Erasmo” Ohër
  • MIA – Shoqata e internistëve të Maqedonisë; OJQ-ja HIV / AIDS Edukimi shëndetësor dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme

Anëtarësime

  • MADOT – Shoqëria e Maqedonisë për ortopedi dhe traumatologji
  • Dhoma e mjekëve të Maqedonisë
  • BOTA – Asociacioni i Bullgarisë për ortopedi dhe traumatologji

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019