Mjekët

Mësoni më shumë për çdonjërin nga mjekët që përbëjnë ekipin profesional të One Hospital.

D-r Ana Jovanovska

D-r Ana Jovanovska

Specijalist i biokimisë mjekësore

D-r Arben Asani

D-r Arben Asani

Specialist i Mjekësisë Interne

D-r Agron Paloshi

D-r Agron Paloshi

Specialist i Mjekësisë Interne

D-r Aleksandar Blazhevski

D-r Aleksandar Blazhevski

Mjek i Mjekësisë së Përgjithshme

D-r Aleksandra Dimova

D-r Aleksandra Dimova

Specialist i Kirurgjisë Ortopedike

D-r Biljana Bozhinovska

D-r Biljana Bozhinovska

Specialist Radiolog

D-r Dragica Zendelovska

D-r Dragica Zendelovska

Bashkëpunëtore e jashtme e fushës së Nutrigenomisë

Prof. D-r Sasho Stojqev

Prof. D-r Sasho Stojqev

Specijalist i neuropsihijatrisë

D-r Dali Lala

D-r Dali Lala

Specialist Pediatër

Prim. D-r. Dobrila Andonovska

Prim. D-r. Dobrila Andonovska

Specialist i Kirurgjisë Plastike dhe Rindërtuese

D-r Marinela Malinova

D-r Marinela Malinova

Specialist Otolaringolog

D-r Ekaterina Nabakova

D-r Ekaterina Nabakova

Doktor Specialiste i Dermatovenerologjisë

D-r Ermina Ejupi

D-r Ermina Ejupi

Dentist / Stomatologji estetike

D-r Irena Gosheva

D-r Irena Gosheva

Specialist për Gjinekologji dhe Obstetrikë

D-r Robert Stojovski

D-r Robert Stojovski

Specialist kirurg i kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive

Prof. D-r Nada Marina

Prof. D-r Nada Marina

Internist sub-specialist për Reumatologji

D-r Petre Stefanovski

D-r Petre Stefanovski

Specialist i Anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv

D-r Petre Kodovski

D-r Petre Kodovski

Specialist i kirurgjisë së përgjithshme

D-r Hani Dostinova

D-r Hani Dostinova

Ortodont dhe Drejtor i përgjithshëm

D-r Tamara Mihalovska

D-r Tamara Mihalovska

Mjek i mjekësisë së përgjithshm

N.E. D-r Toni Atanasovski

N.E. D-r Toni Atanasovski

Dentist / Implantolog / Protetikë estetike

D-r Fitim Rexhepi

D-r Fitim Rexhepi

Specialist pediatër

D-r Shkëlzen Sinani

D-r Shkëlzen Sinani

Doktor i mjekësisë së përgjithshme

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019