Departamenti i kujdesit paliativ – në shtëpi

One hospital – Departamenti i kujdesit paliativ – në shtëpi
Departamenti i kujdesit paliativ – në shtëpi, kujdeset për ofrimin e shërbimeve dhe mbështetjen për pacientët e sëmurë metastatik në fazë terminale, pavarësisht nga mosha, raca dhe feja.
Moto: Ne duhet të japim jetë në ditët e tyre, jo vetëm ditët në jetën e tyre!!!
Zona e veprimit: Tetovë (në përgatitje janë edhe ekipet në Gostivar dhe Shkup)
Kush mund t’i përdorë këto shërbime?
– Shërbimi nuk mbulohet nga FSSHM (shpenzimet e këtij shërbimi mbulohet nga vetë pacientët)


Mënyra e aplikimit për të kërkuar këtë shërbim:
-Në numrat e telefonit të One Hospital 044 344 414 dhe 078 822 777
– Drejtpërdrejtë në One hospital,
– Me anë të plotësimit të formularit të cilin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit, ku do të plotësoni fushat me të dhëna personale për pacientin, dhe gjithashtu mund të bashkëngjitni një histori të mëparshme të pacientit në fushën e shënuar. Formulari do të rishikohet nga ne dhe ne do t’ju kontaktojmë.
Koncepti i kujdesit paliativ
Kujdesi paliativ do të thotë kujdes dhe përmirësim të efekteve të shkakut themelor të sëmundjes së pacientit, dhe qëllimi është më shumë trajtim sesa shërim. Kujdesi paliativ shpesh përshkruhet si “teknikë e ulët me arritje të lartë”.
Ne duhet të sigurohemi që empatia dhe shkenca janë forca lëvizëse për kujdesin e pacientit. Për kushtet të cilat nevojiten të trajtohen në spital ditor, ne ofrojmë transport spitalor dhe e bëjmë atë në spitalin tonë, ndërsa gjithçka tjetër që mund të aplikohet si terapi në kushtet e shtëpisë bëhet nga ekipet tona në shtëpinë e pacientit dhe janë në dispozicionin tuaj. Kujdesi paliativ ka për qëllim arritjet e cilësisë më të mirë të mundshme të jetës së pacientit me anë të:
• Lehtësimit të dhimbjeve dhe kontrollit të të gjitha simptomave shqetësuese
• Ankthit minimal gjatë ditëve të fundit të jetës
• Mbështetjes së familjarëve dhe miqve duke i bërë të kuptojnë siç duhet gjendjen dhe prognozën e pacientit.
Baza e filozofisë paliative është kujdesi holistik me në qendër pacientin, përqendruar në cilësinë e jetës dhe në rritjen e mbështetjes nga ana e familjarëve dhe personave të cilët kujdesen për pacientin. Kjo përkufizohet në citatin në vijim: “Nuk ka asnjë situatë në të cilën nuk mund të bëhet asgjë. Mund të ketë kufizime në trajtim, por nuk ka asnjë kufizim në kujdes”.
Cilësia e jetës
Pacienti ka nevojë të bëjë një jetë sa më të rehatshme, të këndshme dhe dinjitoze. Cilësia e jetës i referohet kënaqësisë subjektive të individit me jetën dhe ndikohet nga aspektet fizike, psikologjike, sociale dhe shpirtërore të personit. Kujdesi paliativ synon ta përmirësojë këtë.
Simptomat të cilat kanë nevojë për tu lehtësuar:
Dhimbja shfaqet tek 75% e pacientëve me kancer të përparuar. Dhimbja ndikohet nga faktorë fizikë, emocionalë, socialë dhe shpirtërorë. Pacientët me sëmundje të përparuar zakonisht kanë dhimbje të vazhdueshme dhe për këtë arsye kanë nevojë për analgjetikë në intervale të rregullta për të kontrolluar dhimbjen e tyre. Ilaçet si Morfina, Fentanili, etj. mund të mos jenë të disponueshme lehtësisht në tregun e hapur, por janë në dispozicion me recetë nga ekipi i kujdesit paliativ. Probleme të tjera të zakonshme:
• Simptoma gastrointestinale si të përziera, të vjella, kapsllëk etj.
• Suplemente kalorike – Kaheksia, Anoreksia – mund të kërkojë ushqim me tub, hidratim, etj.
• Kujdes për plagët, kujdes për plagët nën presion
• Kateter / Kullim, aplikim të kullimit pleural / peritoneal dhe kateterëve të uretrës
• Elektrolite, shtesa e albuminës, transfuzioni i gjakut

Vizitë në shtëpi për kujdes paliativ
Nën shërbimet e kujdesit paliativ, shpeshtësia e vizitave në shtëpi dhe qëllimet e kujdesit përshtaten me nevojat e pacientëve dhe familjeve të tyre. Vizitat e panevojshme nuk lejohen. Vizita kryhet nga mjek i kualifikuar, infermier dhe punonjës social / këshilltar.
Vlerësimi klinik
-Mjekim simptomatik dhe ofrim i një mundësie që pacientët dhe familjet të flasin dhe të kuptojnë se si të menaxhojnë në mënyrë efektive simptomat e parashikueshme në shtëpi dhe të mos bëjnë panik
-Kujdes mjekësorë dhe shpjegim i procedurave
-Edukim mjekësorë për pacientin dhe të afërmit
– Këshillim dhe mbështetje emocionale për pacientët dhe anëtarët e familjes për të ndihmuar në pranimin e problemeve psikosociale dhe shpirtërore.
-Punë në përmirësimin e cilësisë së jetës në mjedisin tuaj dhe për të siguruar rehati për pacientët dhe familjen e tyre
– Trajnim ose udhëzim i kujdestarëve për të përgatitur higjenën e gojës në shtëpi, për tu veshur në shtrat.
“Duke na dhënë mundësinë për t’u kujdesur për ta, ato pasurojnë jetën tonë”.
Çfarë ofrojmë?
Në spitalin tonë ofrojmë të gjitha llojet e trajtimit sistemik të kancerit (kimioterapi, të synuar dhe imunoterapi). Trajtimi sistemik ofrohet nëpërmjet trajtimit intravenoz IV, intra-arterial IA, intramuskular IM, nën lëkurë SK, intrapleural, intravesikal, intraperitoneal dhe intratekal sipas protokolleve të miratuara në të gjithë botën.