Cakto kontroll

Forma e dhënë dërgon një kërkesë për të caktuar termin.

Termini do të konfirmohet pasi që të kontaktoheni drejtpërdrejt nga ana e personit përgjegjës në One Hospital.

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019