Д-р Петре Кодовски

Специјалист по Општа Хирургија

Образование

  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
  • Специјализација по општа хирургија во клиниките за хирургија во Клиничкиот центар, Скопје.

Работно искуство

  • Началник на одделот за општа и дигестивна хирургија во Општата болница во Велес
  • Специјалист за општа хирургија во Општата болница во Велес
  • 5 месечна едукација за Damage Control Surgery во Норвешка
  • 1 година работа како специјалист хирург во Авганистан (во норвешката НАТО болница)

Членство

  • Началник на одделот за општа и дигестивна хирургија во Општата болница во Велес
  • Член на Европското здружение за лапароскопска дигестивна хирургија
  • Член во сите лекарски здружение во Република Северна Македонија