Center for Occupational Health

Home / Center for Occupational Health

Медицина на Труд

Медицина на Труд Развојот на медицината во голема мерка ги зголеми шансите за одржување на здравјето, одложување на почетокот на...

Неврологија

Неврологија Неврологијата е гранка во медицината која проучува нарушувања на нервниот систем. Се занимава со испитувања и прегледи на невролошките...

Биохемиска Лабораторија

Биохемиска Лабораторија лекарите Д-р Ана ЈовановскаСпецијалист по медицинска биохемија+389 (0)44 344 414contact@onehospital.mkSchedule an examination Што предизвикува дебелина и прекумерна тежина?...