Center for Diagnostic Services

Home / Center for Diagnostic Services

Радиологија

Радиологија Радиологија   или така  наречени медицински дијагностички процедури е серија на различни испитувања на различни делови од телото , со...

Биохемиска Лабораторија

Биохемиска Лабораторија лекарите Д-р Ана ЈовановскаСпецијалист по медицинска биохемија+389 (0)44 344 414contact@onehospital.mkSchedule an examination Што предизвикува дебелина и прекумерна тежина?...

Неврологија

Неврологија Неврологијата е гранка во медицината која проучува нарушувања на нервниот систем. Се занимава со испитувања и прегледи на невролошките...