Подароците започнаа да пристигаат на адресата на малиот Ерди Елези! 

Подароците започнаа да пристигаат на адресата на малиот Ерди Елези! 

Ние сме задоволни кога нашите најмали се среќни, без болка спремни за дома после успешно завршена #циркумцизија.

Подароците започнаа да пристигаат на адресата на малиот #Ерди #Елези и се заслужени бидејќи беше навистина храбар.