е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Албански, Македонски, Англиски, Персиски

Д-р Фитим Реџепи

 

Специјалист Педијатар

Образование

  • Општа медицина- Универзитетот за медицински науки во Иран- Техеран-Иран.
  • Специјализација за педијатрија – Медицинскиот факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • 8 месеци стажира во Универзитетски болници во Техеран.
  • 18 месеци како општ лекар во приватна клиника за кардиологија–Медартис–Тетово под надзор на Д-р Фатмир Ферати.
  • 5 годишна специјализација во Педијатриски државен универзитет-Скопје
  • 5 години искуство во приватна клиника како општ доктор претежно со детска популација

Членство

  • Член на педијатри на Република Северна Македонија
  • Член на здружение на лекари Албанци-Македонија
  • Член на ЛКМ

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019