е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Англиски, Италијански

Д-р Петре Стефановски

 

Специјалист по Анестезиологија, Реанимација и Интензивно лечење

Образование

  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
  • Специјализација по анестезија, Медицинскиот факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Анестезиолог, Клиничкиот центар Тетово
  • Началник на Одделението за анестезија и реанимација во Клиничка болница Тетово
  • Анестезиолог, МЕДИКА Истанбул

Членство

  • Член на здруженије на Анестезиолози на СРМ

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019