е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Англиски, Германски, Француски

Д-р Ирена Гошева

 

Специјалист по Гинекологија и Акушерство

Образование

 • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
 • Специјализација за акушерство и гинекологија- Универзитетска клиника за акушерство и гинекологија, Скопје Република Македонија

Работно искуство

 • Универзитетска клиника за акушерство и гинекологија, Скопје, Република Македонија
 • Медика Истанбул болница – приватна болница во Тетово, Република Македонија

Членство

 • Член на здружение на гинеколози и опстетричари на Република на Северна Македонија
 • Регистриран член на Fetal Medicine Foundation , FMF ID: 207193
 • Член на European Society of Human Reproduction and Embryology ( eshre)
 • Член на Македонско лекарско друштво
 • Член на Македонско здружение за хумана и репродуктивна медицина (МЗХРМ)
 • Член на Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ)
 • Член на Асоцијација на млади лекари и специјализанти

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019