е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Албански, Англиски, Српски

Д-р Ермина Ејупи

 

Стоматолог / Естетска стоматологија

Образование

  • Стоматолошки факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Стоматолог во ,,Дева Дент” Гостивар
  • Специјализирана хируршка болница Медика Истанбул, Тетово

Членство

  • Член во Стоматолошка комора на Република Северна Македонија

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019