е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Англиски, Француски, Германски

Д-р Дали Лала

 

Специјалист Педијатар

Образование

  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
  • Специјализација по Педијатрија, Медицински универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Поликлинка „Флоренс“-Желино
  • МЕДИКА Истанбул Тетово- доктор специјалист-педијатар

Членство

  • Член на ЛКМ
  • Здружение на Педијатри на СРМ
  • Член на Асоцијација на Албанските лекари на СВР
  • ЗПЛРМ

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019