е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Англиски, Српски, Хрватски, Бугарски

Прим. Д-р Добрила Андоновска

 

Специјалист по Пластична и Реконструктивна Хирургија

Образование

 • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
 • Специјализација за пластична и реконструктивна хирургија на Универзитетската клиника по Пластична и реконструктивна хирургија „Св. Кирил и Методиј“, Скопје Република Македонија
 • Магистер по медицина од областа на пластична и реконструктивна хирургија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “, Република Македонија

Работно искуство

 • 1985 година – Професор по анатомија во Медицинското училиште д-р Панче Караѓозов, Скопје
 • 1985–2013 година – Одделот за пластична, реконструктивна и естетска хирургија, со центар за изгореници при Универзитетска кликника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“, Скопје, Република Македонија
 • 2013 год. ПЗУ Неуромедика Болница, Скопје, Република Македонија
 • 2019 год-ПЗУ Медика Истанбул, Тетово

Членство

 • IPRAS
 • ESPRAS
 • BAPRAS
 • EUROSURGERY
 • МАПРЕХ
 • Здружение на хирурзи во Република Северна Македонија
 • Член на ЛКМ

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019