е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Англиски,Германски

Проф. Д-р Владимир Георгиев

 

Специјалист Уролог

Образование

 • 1973- Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
 • 1982-Специјализација по Урологија
 • 1991-Доктор на Науки
 • Стручно усовршување во Лондон ,Берлин, Јапонија, Словенија

Работно искуство

 • Медицински факултет Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија
 • МЕДИКА Истанбул Тетово

Членство

 • Член на претседателство на уролози СРМ
 • Член на светска асоциација на уролози
 • Член на европска асоцијација на уролози
 • Претседател на хирурзи на Македонија во чиј мандат е публикувана првиот на Acta Hyrurgica Macedonica
 • 2001 Организатор и претседател на Конгресен одбор на Втор Балкански Уролошки конгрес, кога е избран за претседател на Балканската уролошка асоцијација
 • 2004-Носител на Повелба ,,Трифун Павловски“
 • Претседател на управен одбор на Универзитетска Клиника-Скопје

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019