е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Англиски, Француски, Германски

Д-р Билјана Божиновска

 

Специјалист Радиолог

Образование

 • 1999 год. Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
 • 2008-Специјализација за радиологија на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“Скопје, Република Македонија
 • 2018год. Докторат по радиологија

Работно искуство

 • 2003 – 2004 год. доктор во приватна здравствена организација „Неуромедика“
 • 2004 до 2008 година – Специјализација на радиологија и работи во исто на одделот за радиологија во ЈЗУ „Неуромедика“ како одговорна на Оддел за Дијагностика
 • 2009 год. .-вработен во специјална хируршка болница „Филип Втори“ во Скопје Ургентен дијагностички центар
 • 2011 год. Проф.асистент по радиологија на Медицинскиот факултет – Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
 • 2016 год. Радиолог–Медика Истанбул

Членство

 • ECR
 • ARRS
 • ISMBRM
 • Здружение на радиолози Северна Македонија
 • Координатор на Хуманитарна организација Хендикеп Интернационал Франција од 1999 до 2002

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019