е-маил

contact@onehospital.mk

Телефон

+389 (0)44 344 414

Јазици

Албански, Англиски

Д-р Агрон Палоши

 

Специјалист по Интерна медицина

Образование

  • 1989, Медицински Факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
  • 2007, Специјализација по Интерна Медицина, Универзитетски Клинички Центар, Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Oрдинација по општа медицина ПАЛОШИ-Тетово
    со Биохемиска лабораторија во состав
  • Интернист во ПЗУ ПАЛОШИ

Членство

  • Член на Македонско здружение на кардиолози (Macedonian Societi of Cardiologist)
  • Европско здружение на кардиолози
  • МЗАКИ-(Македонско здружение по алергологија и клиничка имунологија )

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019