Доктори

Дознајте повеќе за секој од докторите во нашиот стручен тим во One Hospital.

Д-р Ана Јовановска

Д-р Ана Јовановска

Специјалист по медицинска биохемија

Д-р Арбен Асани

Д-р Арбен Асани

Специјалист по Интерна Медицина

Д-р Агрон Палоши

Д-р Агрон Палоши

Специјалист по Интерна медицина

Д-р Александар Блажевски

Д-р Александар Блажевски

Доктор по Општа Mедицина

Д-р Александра Димова

Д-р Александра Димова

Специјалист по Ортопедска Хирургија

Д-р Билјана Божиновска

Д-р Билјана Божиновска

Специјалист Радиолог

ПРОФ. Д-Р. САШО СТОЈЧЕВ

ПРОФ. Д-Р. САШО СТОЈЧЕВ

Специјалист по невропсихијатрија

Д-р Дали Лала

Д-р Дали Лала

Специјалист Педијатар

Д-р Ермина Ејупи

Д-р Ермина Ејупи

Стоматолог / Естетска стоматологија

Прим. Д-р Добрила Андoновска

Прим. Д-р Добрила Андoновска

Специјалист по Пластична и Реконструктивна Хирургија

Д-р Драгица Зенделовска

Д-р Драгица Зенделовска

Надворешен соработник од областа на Нутригеномијата

Д-р Екатерина Набакова

Д-р Екатерина Набакова

Доктор Специјалист по дерматовенерологија

Д-р Петре Стефановски

Д-р Петре Стефановски

Специјалист по Анестезиологија, Реанимација и Интензивно лечење

Д-р Ирена Гошева

Д-р Ирена Гошева

Специјалист по Гинекологија и Акушерство

Д-р Маринела Малинова

Д-р Маринела Малинова

Специјалист Оториноларинголог

Проф. Д-р Нада Марина

Проф. Д-р Нада Марина

Интернист суб-специјалист по Ревматологија

Н.Е. Д-р Тони Атанасовски

Н.Е. Д-р Тони Атанасовски

Стоматолог / Имплантолог / Естетска протетика

Д-р Петре Кодовски

Д-р Петре Кодовски

Специјалист по Општа Хирургија

Д-р Роберт Стојовски

Д-р Роберт Стојовски

Специјалист Пластичен и Реконструктивен Хирург

 Д-р Тамара Михајловска

Д-р Тамара Михајловска

Доктор по Општа Mедицина

Д-р Соња Васиќ

Д-р Соња Васиќ

Специјалист по Интерна медицина

Д-р Фитим Реџепи

Д-р Фитим Реџепи

Специјалист Педијатар

Д-р Хани Достинова

Д-р Хани Достинова

Ортодонт и Генерален директор

Д-р Шкелзен Синани

Д-р Шкелзен Синани

Доктор по Општа Mедицина

Д-р Сумејје Сулејмани

Д-р Сумејје Сулејмани

Доктор по Општа Mедицина

Д-р Елизабета Асенова

Д-р Елизабета Асенова

Специјалист по Општа Хирургија

Д-р Таше Спировски

Д-р Таше Спировски

пецијалист по Анестезиологија, Реанимација и Интензивно лечење

бул.Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 Тетово
ул. 101 бр. 10, Гостивар
ул. Мајка Тереза бр. 17, Скопје

Правна Напомена | © One Hospital 2019